Zonlicht en Energie, een Verrassende Nieuwe Ontdekking
 

Wist je dat zonlicht de meest overvloedige bron van energie is op onze planeet? Voorheen werd gedacht dat het vermogen om zonlicht om te zetten tot energie slechts behouden was voor chlorofyl ( groene kleur ) bevattende organismen, zoals planten. De mens zou uitsluitend afhankelijk zijn van voeding voor zijn energie. Dat blijkt nu niet te kloppen.

Eerst een beetje celbiologie ter verduidelijking  ...
De mitochondriën zijn gespecialiseerde onderdelen van cellen, die  beschreven kunnen worden als kleine 'energie centrales'. Ze zijn te vinden in cellen van dieren, planten en schimmels. Zij zijn verantwoordelijk voor de productie van glucose tot energie ( ATP ) voor zowel de cel als voor het organisme in zijn geheel.

Koolhydraten, zoals we weten worden door de spijsvertering gesplitst  tot enkelvoudige suikers zoals glucose. De mitochondriën zijn afhankelijk van koolhydraten in het dieet, om energie uit glucose te kunnen produceren.
Schimmels zoals paddenstoelen zijn afhankelijk van voeding in hun directe leefomgeving voor hun energie behoefte. Ze maken gebruik van de suikers geproduceerd door andere planten of bacteriën in de aarde.
Plant mitochondriën zijn afhankelijk van chloroplasten in het blad, die zonlicht omzetten tot glucose in het proces dat fotosynthese heet. De mitochondriën zetten dan weer deze glucose uit zonlicht om tot energie.

Maar, wat blijkt?  Er is nu aangetoond dat wij ook energie uit zonlicht kunnen produceren! . 
Er is wel een voorwaarde.

De mitochondriën zijn afhankelijk van voldoende chlorofyl in de voeding. Door de opname van het groene plantpigment uit onze voeding zijn zij in staat zonlicht tot energie om te zetten. Een dieet rijk aan producten waar veel groene kleur in voorkomt zoals bladgroente,  de algen chlorella en spirulina, plankton, zeewier enz., draagt bij tot het vermogen meer energie op te doen vanuit zonlicht!

 

Eigenlijk wisten we dit al toch? We hadden geen wetenschappelijk onderzoek nodig om te weten en voelen wat zonneschijn met ons doet en om te verklaren waarom we zo'n behoefte hebben aan die verse salades en kleurrijke groentes in de zomer. Ondanks het feit dat de overheid ons wil doen geloven dat de zon 'gevaarlijk' is, weten wij wel beter.

 

Natuurlijk spelen veel meer factoren een rol als gaat om stemmingswisselingen in de donkere dagen, juist in relatie tot zonlicht, maar dat is stof voor een toekomstige lezing!

aug 2015

Bron,  Journal of Cell Science, 2014, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24198392

http://www.greenmedinfo.com/blog/dietary-chlorophyll-helps-us-captureuse-sunlight-energy-groundbreaking-study-1

 


 

  Plant Bloed en Menselijk Bloed

 

Planten zijn werkelijk wonderbaarlijk. Door het proces dat  'fotosynthese'  heet zijn zij in staat om door middel van chlorofyl, het groene plant pigment,  lichtenergie op te vangen en om te zetten tot chemische energie, namelijk glucose verbindingen.

 

Glucose is een enkelvoudige suiker en in deze vorm, nodig voor alle cellen. Glucose heet ook wel 'druivensuiker' maar het heeft niets met  druiven te maken.  Druiven bevatten wel enkelvoudige suikers zoals glucose en fructose.

Planten zijn dus door middel van het fotosynthese proces verantwoordelijk voor een enorm belangrijk gebeuren! Planten hebben naast licht slechts water nodig, ( H2O ) en koolzuur ( CO2 ) om glucose in energie om te zetten. Zij gebruiken deze stoffen voor hun energie behoefte en als afval stoten zij zuurstof uit. O2.

 

Wij hebben  juist zuurstof / O2 nodig en het afval product na de verwerking hiervan is  koolzuur. De meesten van ons hebben dit wel op school geleerd maar beseffen we wel de implicaties?  In de Natuur is er een perfect systeem ontwikkeld waar allen kunnen tieren. Planten, dieren, schimmels, bacteriën, de mens.

 

Wij zijn een onderdeel van de natuur, van het milieu waarin wij leven en dit wordt telkens weer bewezen. 

 

Het chlorofylmolecuul  ziet er bijna identiek uit als het hemoglobinemolecuul. Hemoglobine is  de rode kleurstof in het rode bloedcel.. 

Chlorofyl heeft als  celkern een magnesium molecuul terwijl menselijk bloed een Ijzer molecuul als celkern heeft. 


Magnesium speelt dus een centrale rol in de plant. Maar magnesium is ook een belangrijk mineraal in ons lichaam.  Vitamine D bijvoorbeeld, wordt in onze huid gevormd door zonlicht mits er voldoende cholesterol zit. Zowat alle cellen hebben receptoren om vitamine D te kunnen opnemen maar daar speelt magnesium weer een belangrijk rol in. Zonder magnesium wordt de omzetting van zonlicht naar vitamine D erg bemoeilijkt. 


Alle mineralen, vitaminen en enzymen in onze lichaam bewegen op deze manier. Ze passen in elkaar als puzzelstukjes en spelen een belangrijk rol zowel individueel als in het geheel.

aug. 2015