German New Medicine

Op Zondagavond 2 juli 2017 is Dr. med. theol. Ryke Geerd Hamer in zijn woonplaats Sandefjord, Noorwegen overleden.

Door zijn revolutionaire medische ontdekkingen heeft Dr. Hamer de mensheid een van de grootste geschenken gegeven. Wij zijn diep dankbaar voor zijn levenswerk en voor zijn grote moed en doorzettingsvermogen. 
 
Wij eren hem voor zijn werk, de 'Heilige Geneeskunde' en zullen met liefde en dankbaarheid zijn werk voortzetten.
Wij weten dat hij ons zal blijven inspireren, nu vanuit een plek waar tijd en afstand niet bestaat. 

Dr. Hamer is 82 jaar geworden.

 

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete – BUCKY FULLER

 

Men verandert nooit dingen door de bestaande realiteit te bestrijden. Om iets te veranderen, bouw een nieuw  model  waardoor de bestaande realiteit obsoleet wordt.   Buckminster Fuller

 

Zowel de reguliere als de alternatieve geneeskunde heeft waarde maar in hun fundament zijn  beiden gebaseerd op oude denkmodellen.  Volgens de conventionele visie staan ziekmakende stoffen, pathogene bacteriën en virussen voortdurend op de loer, indringers en bedreigers van onze gezondheid.

 

Therapie in het algemeen is gericht op bestrijding of onderdrukking van symptomen waarbij het doel van medicatie is om lichaamsprocessen te blokkeren of symptomen te onderdrukken.  Op zich begrijpelijk als het gaat om levensbedreigende situaties en voor een korte duur maar medicatie ingezet voor levenslang gebruik lijkt meer op een 'ziekte' vonnis.

 

Er is nooit aangetoond dat de mens hierdoor gezonder van wordt. Integendeel, In een studie door Barbara Starfield, MD, MPH. gepubliceerd in het prestigieuze medische blad, JAMA, ( Journal of American Medical Association ), getiteld,  'Is U.S. Health Really the Best in the World',  wordt genoemd dat 106,000 American per jaar sterven door correct voorgeschreven medicijnen.  Geen fouten dus, maar juist voorgeschreven medicijnen!  Als slechts 1 persoon sterft tijdens een behandeling bij een 'alternatieve' genezer staan de kranten koppen vol.

 

Maar ook wat betreft de enorme voorsprongen in technologische ontwikkelingen en medische inzichten zou je denken dat de mens gezonder zou worden. Het tegendeel lijkt waar te zijn. Volgens de laatste cijfers van de WHO zijn er 14 miljoen kanker diagnoses wereldwijd per jaar. Dit zijn dus tevens 14 miljoen trauma's alleen al door de schok van een kanker diagnose.* Deze vernietigende rapporten zijn door de meest vooraanstaande medische tijdschriften gepubliceerd!

 

De internist, Dr. med. theol.  Ryke Geerd Hamer, voormalige hoofd van een kanker afdeling in de academisch ziekenhuis van Tubingen, Duitsland, heeft 30 jaar geleden een revolutionaire ontdekking gedaan ten gevolge van zijn eigen kanker proces. Hij vroeg zich af of zijn testes kanker te maken kon hebben met de dood van zijn 18 jarige zoon 3 maanden daarvoor.  Hij toetste dit bij zijn patiënten en ontdekte inderdaad dat allen een ingrijpende schok hadden meegemaakt voor hun kanker diagnose. Omdat Dr. Hamer wist dat de hersenen alle lichaamsprocessen bestuurt, is hij CT scans gaan onderzoeken om te kijken of de schok en kanker ook daar te zien was.  En inderdaad, wat volgde was een baanbrekende levenswerk, waarbij hij meer dan honderd ziekte processen in kaart kon brengen. Helaas viel dit niet goed bij zijn superieuren en hij werd gemand zijn werk te verloochenen.

 

Dr. Hamer toont aan dat ziekte een volkomen natuurlijke en normale verschijnsel is, een oer oude mechanisme van het lichaam om te overleven. Het is een overlevingsproces dat wij delen met alle levende wezens.  Inderdaad, om te overleven, volledig aangepast aan de natuur waar wij deel uit van maken!  Elk mens maakt conflicten en trauma's mee in zijn leven maar wat gebeurt er op dat moment?   Als wij de principes van de vijf biologische wetten kennen, valt alles op zijn plek en kunnen we oprecht dankbaar zijn voor ons prachtige lichaam. 

 

Dr. Hamer heeft oorspronkelijk zijn ontdekking de 'Nieuwe Geneeskunde' genoemd maar moest de naam later aanpassen. De Germaanse Nieuwe Geneeskunde kent in de loop der jaren veel verbasteringen.  Het gaat nu niet om psychologische en spirituele verklaringen over 'ziek-zijn'. De GNM gaat ook niet over 'mind-body' therapie en is ook niet een alternatieve geneeswijze.

 

Hier is sprake van een nieuwe paradigma, een zienswijze op ziekte en genezing dat is gebaseerd op jarenlange wetenschappelijke onderzoek en de bestudering van natuurwetten.  Dit is biologie en wetenschap waarbij alle beweringen bewezen en geverifieerd worden.

 

 Ik heb sinds 2008 deze nieuwe ontdekking getoetst in mijn eigen leven en in mijn voormalige verpleegkundige werk.  Omdat ik samenwerkte met academici, ben ik genoodzaakt geweest om kritisch en  'evidence based' te denken. Helaas blijkt dat veel zogenaamde evidence based studies niet verifieerbaar zijn, niet reproduceerbaar  en vooral gefinancierd worden door belanghebbende organisaties.

 

Voor meer informatie zijn er veel mogelijkheden. Houd deze website in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Er zijn veel lezingen gepland in de komende maanden en contact opnemen is altijd mogelijk via het contact formulier.

 

Vragen als 'waarom sterven wij dan aan kanker' en 'hoe kan het dat ik ziek wordt als ik zo gezond leef' worden beantwoord tijdens lezingen. Ik raad aan de website van Caroline Markolin te bestuderen. Haar doel is om de German New Medicine via internet zo zuiver mogelijk toegankelijk te maken voor ieder die interesse heeft of op zoek is naar antwoorden.

 

* http://www.greenmedinfo.com/blog/cancer-creening-doesnt-save-lives-meta-study-reveals  

 

uitgebreide website met veel Nederlandse vertalingen, Een enorme databank!

www.learningGNM.com 

 

Informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor medische advies.