Lezingen en Seminars

Voeding is datgene wat ons nutriënten bezorgt in de breedste zin van het woord; hoe wij ademen, hoe wij ons voeden, hoe wij omgaan met gezondheid, hoe wij geraakt worden, de informatie die we tot ons nemen, datgene wat inspireert en bijdraagt aan vitaliteit, aan het leven. Hiermee ondersteunen wij ons vermogen tot aanpassing aan stressvolle situaties en vooral aan veerkracht. Een zwak, slecht gevoed lichaam kan gewoon minder goed de dagelijkse uitdagingen van het het leven aan.  

 

Maar ziekte?  Dat is een ander verhaal.  

 

Er bestaat een nieuw medisch paradigma. Een nieuwe visie op gezondheid en ziekte, die ontstaan en ontwikkeld is door het waarnemen van zaken die niet bleken te kloppen, door het stellen van kritische vragen, door nieuwsgierigheid, empirie en wetenschappelijk onderzoek.

 

START 10 DAAGSE SCHOLING GNM JANUARI TOT EN MET JULI IN ALMERE EN GIESSEN

  

 Aanmelding en informatie bij Joanne,   joanne@learningGNM.com

 

INTRODUCTIELEZINGEN OP AANVRAAG MAAR TOT JULI 2022 ZIT IK HEEL VOL. 

 

 


 

In deze tijd van holisme en spiritualiteit, van enorme sprongen in technologie en wetenschap blijkt de reguliere geneeskunde nog ver achter te lopen. De oude principes van goed en kwaad vormen nog een stevige basis in de reguliere geneeskunde.

Strijd, oorlogsvoering en uitroeiing! Bacteriën, virussen en schimmels liggen altijd op de loer, klaar om aan te vallen. En dan zijn het ook nog wel onze eigen lichaamscellen die zich tegen ons kunnen keren.

Niemand is gevrijwaard! Ook al eten we gezond, sporten we, doen we aan yoga en meditatie, bidden we en leven wij in vrede, dan nog kunnen wij als bliksem getroffen worden door de diagnose 'kanker'!                       Wat een angstige situatie!

 

Ja, wij zien kanker om ons heen. Het bestaat wel degelijk. Maar stel je nou eens voor dat wat wij zien een hele andere betekenis heeft?  Zijn wij in staat om de gedachte toe te laten dat de wereld niet plat is maar rond? Dat wat wij altijd geleerd hebben betreft ziekte en gezondheid om een ziekmakende perceptie gaat?

 

Dr. Ryke Geerd Hamer was theoloog, uitvinder, wetenschapper en internist. Geen domme jongen dus. Zo zijn er velen die door wetenschappelijk onderzoek en kritisch denken in staat zijn om ons wereld beeld te veranderen. Vaak horen we hier weinig van.

 

De tijd is aan het veranderen! Er bestaat een nieuwe geneeskunde, de Germaanse Nieuwe Geneeskunde. Deze geneeskunde heeft weinig te maken met het 'Germaanse' op zich, maar er stond nou eenmaal een patent op de naam 'Nieuwe Geneeskunde'. Dr. Hamer is trots op zijn Germaanse afkomst en koos dus voor deze naam.

 

Kom luisteren en leren hoe wij vrij kunnen zijn van angst voor klachten en ziektes als kanker. .. Een werkelijk optimistische en verheugende kijk op hoe wij reageren op trauma's en invloeden om ons heen. Kanker is niet om ons 'af te maken' maar is verkeerd begrepen.  Elke cel is geprogrammeerd om te overleven. Zowel bij planten als bij dieren als bij de mens.  Leer de principes van dr. Hamer's 5 Biologische Natuurwetten voordat je ziek wordt!   Het gaat om biologie, om wetenschappelijk bewezen natuurwetten, om onze verbondenheid met de natuur, om ons vermogen om gezond te zijn en sterk te zijn, waarbij zowel ziekte als genezing een essentieel deel vormt.

Leer de GNM terwijl je gezond bent om angst te voorkomen en om voorbereid te zijn op natuurlijke wetten die alleen maar goedaardig kunnen zijn.

 


 

Disclaimer / Afwijzing aansprakelijkheid

De informatie op deze website geeft een eenvoudige uitleg van de Germaanse Geneeskunde en is als zodanig bedoeld. Het bevat geen medisch advies van welke aard dan ook en de beslissingen en keuzes welke op grond van deze kennis worden genomen zijn geheel voor eigen verantwoordelijkheid.