Lezingen en Seminars

Wij van 't Hofje houden ons bezig met dat wat 'voedend' is, met dat wat nutriënten bezorgt in de breedste zin van het woord; hoe wij ademen, hoe wij ons voeden, hoe wij geraakt worden en aangeraakt zijn, de informatie die we tot ons nemen, datgene wat inspireert en bijdraagt aan vitaliteit, aan het leven

 

Aldus het ontstaan van een totaal andere perceptie op gezondheid en ziekte, een thema van onze lezingen, die geboren zijn uit kritische vragen, nieuwsgierigheid, empirie en onderzoek.

 

In deze tijd van holisme en spiritualiteit, van enorme sprongen in technologie en wetenschap blijkt de reguliere geneeskunde nog ver achter te lopen. De oude principes van goed en kwaad vormen nog een stevige basis in de reguliere geneeskunde.

Strijd, oorlogsvoering en uitroeiing! Bacteriën, virussen en schimmels liggen altijd op de loer, klaar om aan te vallen. En dan zijn het ook nog wel onze eigen lichaamscellen die zich tegen ons kunnen keren.

Niemand is gevrijwaard! Ook al eten we gezond, sporten we, doen we aan yoga en meditatie, bidden we en leven wij in vrede, dan nog kunnen wij als bliksem getroffen worden door de diagnose 'kanker'!                       Wat een angstige situatie!

 

Ja, wij zien kanker om ons heen. Het bestaat wel degelijk. Maar stel je nou eens voor dat wat wij zien een hele andere betekenis heeft?  Zijn wij in staat om de gedachte toe te laten dat de wereld niet plat is maar rond? Dat wat wij altijd geleerd hebben betreft ziekte en gezondheid om een ziekmakende perceptie gaat?

 

Wijlen Dr. Ryke Geerd Hamer was theoloog, uitvinder, wetenschapper en internist. Geen domme jongen dus. Zo zijn er velen die door wetenschappelijk onderzoek en kritisch denken in staat zijn om ons wereld beeld te veranderen. Vaak horen we hier weinig van.

 

De tijd is aan het veranderen! Er bestaat een nieuwe geneeskunde, de Germaanse Nieuwe Geneeskunde. Deze geneeskunde heeft weinig te maken met het 'Germaanse' op zich, maar er stond nou eenmaal een patent op de naam 'Nieuwe Geneeskunde'. Dr. Hamer is trots op zijn Germaanse afkomst en koos dus voor deze naam.

 

Kom luisteren en leren hoe wij vrij kunnen zijn van angst voor klachten en ziektes als kanker. .. Een werkelijk optimistische en verheugende kijk op hoe wij reageren op trauma's en invloeden om ons heen. Kanker is niet om ons 'af te maken' maar is verkeerd begrepen.  Elke cel is geprogrammeerd om te overleven. Zowel bij planten als bij dieren als bij de mens.  Leer de principes van dr. Hamer's 5 Biologische Natuurwetten voordat je ziek wordt!   Het gaat om biologie, om wetenschappelijk bewezen natuurwetten, om onze verbondenheid met de natuur, om ons vermogen om gezond te zijn en sterk te zijn, waarbij zowel ziekte als genezing een essentieel deel vormt.

Leer de GNM terwijl je gezond bent om angst te voorkomen en om voorbereid te zijn op natuurlijke wetten die alleen maar goedaardig kunnen zijn.

 

2 JUNI 2018 IN NATUURVOEDING 'T HOFJE, KAMPEN

 

13 JUNI 2018 IN BOERDERIJ DE ZONNEHOEVE,  ZEEWOLDE


 

Disclaimer / Afwijzing aansprakelijkheid

De informatie op deze website geeft een eenvoudige uitleg van de Germaanse Geneeskunde en is als zodanig bedoeld. Het bevat geen medisch advies van welke aard dan ook en de beslissingen en keuzes welke op grond van deze kennis worden genomen zijn geheel voor eigen verantwoordelijkheid.