GERMAN NEW MEDICINE®De Germaanse Nieuwe Geneeskunde

Vanuit www.learninggnm.com

 

De Engelse versie op de site is zeer de moeite waard en toont veel voorbeelden, plaatjes en CT scans.  De onderstaande artikel is nog niet helemaal 'lees klaar'. Er wordt nog aan gewerkt. Volg de link hieronder voor de oorspronkelijke versie.

http://learninggnm.com/SBS/documents/five_laws.html#Five_Biological_Laws  

 

Alle medische theorieën, conventioneel of “alternatief”, vanuit het verleden of de huidige, zijn gebaseerd op inzichten/ aannames dat ziekte een disfunctioneren is van het menselijk organisme. Dr. Hamer’s ontdekkingen laten echter zien dat niets in de natuur ziek is en altijd een biologische betekenis heeft. Gerelateerd aan de Vijf Biologische Wetten zijn ziektes geen kwaadaardige processen zoals wordt verondersteld binnen de conventionele geneeskunde maar eeuwenoude Biologische Speciaal Programma’s van de Natuur die het individu ondersteunen gedurende een onverwachte emotionele stress.

 

Trouw vasthoudend aan de kennis van de embryologie, is de Germaanse Nieuwe Geneeskunst een zuiver natuurlijke en biologische wetenschap. Dit betekent dat de Vijf Biologische Wetten verifieerbaar zijn in elke voorkomende casus. Sinds 1981 zijn Dr. Hamer’s bevindingen meer dan 30 keer getest en geverifieerd door verschillende geneeskundigen en professionele organisaties door getekende documenten (zie Verificaties). Alle documenten verwijzen naar een 100 procent betrouwbaarheid van Dr. Hamer’s ontdekkingen. De Vijf Biologische Wetten zijn tegelijkertijd in perfecte harmonie met de spirituele wetten. Vanuit deze betrouwbaarheid en waarheid spreken de Spanjaarden over de GNM als “LaMedicina Sagrada”, de Heilige Geneeskunst.

 

De Vijf Biologische Wetten

 

De Eerste Biologische Wet 

Het Eerste Criterium

Elk SBS (Significant Biological Special Program) [Zinvol Biologisch Speciaalprogramma] komt voort uit een DHS (Dirk Hamer Syndroom), een onverwachte, hoog-acute en isolerend beleefde conflictschok, die simultaan optreedt in de PSYCHE, het BREIN en corresponderende ORGAAN. In de GNM-terminologie heeft een "conflictschok" of DHS betrekking op een emotioneel moeilijke situatie, die wij niet konden voorzien en waarop wij niet waren voorbereid. Een dergelijke DHS kan bv. worden geactiveerd door een onverwacht(e) scheiding of verlies van een geliefd persoon, onverwachte ergernis of zorgen, of door een plotselinge diagnose- of prognoseschok. Een DHS verschilt van een psychologisch "thema" of een alledaagse stresstoestand in zoverre, als een onverwachte conflictschok niet slechts de psyché betreft, maar ook de hersenen en het lichaam.

 

Vanuit biologisch standpunt gezien betekent "onverwacht", dat de situatie degene, die er niet op voorbereid was en overrompeld werd, mogelijkerwijs zou schaden. Om de persoon in zo'n onverwachte crisis bij te staan, wordt onmiddellijk een Zinvol Biologisch SpeciaalProgramma in werking gezet, dat voor precies die bepaalde situatie is bestemd. Omdat deze oeroude zinvolle overlevingsprogramma's in alle organismen voorkomen, inclusief bij ons mensen, spreken we in de GNM liever van biologische conflicten i.p.v . "psychologische".

 

Dieren ervaren deze biologische conflicten in het echt, als zij bv. hun nest of territorium verliezen, als zij van een maatje of een van hun kroost worden gescheiden, als zij worden aangevallen door bv. een tegenstander, als zij door honger of doodsangst worden bedreigd, ' leed vanwege het verlies van een maatje’

 

Omdat wij mensen in letterlijke en symbolische termen kunnen omgaan met de wereld, kunnen wij deze conflicten ook in figuurlijke zin meemaken. Een "territoriumverliesconflict" kan bv. het verlies van een woning of werkplek zijn, een "aanvalsconflict" kan worden geleden door een beledigende opmerking, een "verlatingsconflict" kan ontstaan door het zich geïsoleerd voelen en buitengesloten uit de "meute", of een "doodsangstconflict" kan worden geactiveerd door een diagnoseschok, die als doodsoordeel wordt ervaren.

 

OPMERKING: Ondervoeding, letsel en vergiftiging kan onafhankelijk van een DHS, orgaan- en weefselschade veroorzaken!

 

Dit is wat er in de psyche, de hersenen en het overeenkomstige orgaan op het moment vaneen DHS gebeurt:

 

PSYCHISCH NIVEAU: De persoon is emotioneel en mentaal in nood.

 

HERSENNIVEAU: Op het moment van het DHS slaat de conflictschok in, in een zeer specifiek - voorbestemd -hersengebied. De schokinslag is op een CT-scan zichtbaar als een reeks scherpe, concentrische ringen (zie CT-scan van hersenen). In de GNM wordt zo'n ringconfiguratie op een hersen-CT een Hamer Focus of HH (van het Duitse Hamerscher Herd®) genoemd. De uitdrukking werd oorspronkelijk verzonnen door dr. Hamer's tegenstanders, die deze structuren spottend die "dubieuze Hamerse Haarden" noemden. Voordat dr. Hamer deze ringstructuren in de hersenen identificeerde, zagen radiologen ze als artefacten, die door een "elektronische of software-fout in het apparaat" ontstonden. Maar in 1989 bevestigde Siemens, een producent van computer-tomografie apparaten, dat deze schietschijfringen geen artefacten kunnen zijn, omdat dezelfde configuratie altijd op dezelfde plek verschijnt, zelfs als de tomografie wordt herhaald en uit verschillende hoeken wordt opgenomen. Hetzelfde conflicttype slaat altijd in, in hetzelfde hersenrelais. De precieze LOCATIE van de HH wordt bepaald door de aard van het conflict. Een "motorisch conflict" bv., dat wordt ervaren als "niet kunnen ontsnappen" of "vastzitten", slaat in de hersenen in, in de motorische cortex die de spierbewegingen controleert. De GROOTTE van de HH wordt bepaald door de intensiteit van het conflict.

Wij kunnen ons elk hersenrelais voorstellen als een clusterhersencellen, die zowel zender als ontvanger zijn.

 

ORGAANNIVEAU: Zodra de hersencellen het DHS ontvangen, wordt de conflictschok onmiddellijk doorgegeven aan het overeenkomstige orgaan en wordt meteen een “Zinvol Biologisch Speciaal Programma” (SBS) in werking gezet, dat voor precies dát conflict inde wacht staat. De biologische zin van elk SBS is, om de functie van de bij het conflict betrokken orgaan te verbeteren, zodat de persoon in een betere positie is om met het conflict om te gaan en het uiteindelijk op te lossen.

 

Zowel het biologische conflict, als de biologische zin van elk Biologisch SpeciaalProgramma (SBS) staan altijd in verband met de functie van het betrokken orgaan of orgaan weefsel.

Voorbeeld: Als een man een “territoriumverliesconflict” lijdt, slaat het conflict in, in het hersengebied dat de kransslagaders bestuurt. Op dat moment begint de slagaderwand te ulcereren (en veroorzaakt angina pectoris). De biologische zin van de weefselafname is, om het lumen van het hart te verwijden, zodat per minuut meer bloed naar het hart kan worden gepompt, wat de man meer energie en kracht levert in zijn poging zijn territorium (zijn verloren woning of werkplek) terug te winnen of een nieuw(e) te krijgen. Dit zinvolle samenspel tussen psyche, hersenen en lichaam bestaat al miljoenen jaren.

 

Oorspronkelijk werden deze aangeboren biologische reactie programma’s bestuurd vanuit de “orgaanhersenen” (elke plant heeft nog steeds dergelijke orgaanhersenen). Door de groeiende complexiteit van levensvormen ontwikkelde zich een “hoofdbrein”, van waaruit nu elk Zinvol Biologisch Speciaal Programma (SBS) wordt gecoördineerd en bestuurd. Deze biologische overdracht naar het hoofdbrein verklaart, waarom de hersencontrolecentra van elk orgaan op dezelfde manier zijn gerangschikt als de organen in het lichaam.

Voorbeeld: De hersenrelais, die het skelet en de gestreepte spieren besturen, zijn in de cerebrale medulla (het binnenste deel van de grote hersenen) duidelijk geordend. Het diagram laat zien dat de controlecentra voor de schedel, armen, schouders, wervels (wervelkolom), bekken, knieën en voetenallen netjes zijn geordend, praktisch van top tot teen (als een embryo, die op z’n rug ligt). De met de botten en het spierweefsel verbonden biologische conflictthema’s zijn “eigenwaardeconflicten” (verbonden met een verlies van het gevoel van eigenwaarde, zich “waardeloos” of“ nutteloos” voelen).

 

Omdat er tussen hersenen en lichaam een kruisverband bestaat, besturen de hersenrelais in de rechter hersenhelft de botten en spieren aan de linkerkant van het lichaam, terwijl de hersenrelais aan de linkerkant de botten en spieren aan de rechterkant van het lichaam besturen. Deze opmerkelijke orgaan-CT, die een actieve HH in het gebied van de 4e lendenwervel toont (actief“ eigenwaardeconflict”), maakt de communicatie tussen de hersenen en een orgaan opvallend zichtbaar.

 

Het Tweede Criterium

De conflict inhoud bepaalt de locatie van de HH in de hersenen en waar het erbij betrokken SBS zich op orgaangebied precies zal uiten. De conflictinhoud wordt precies op het moment van het DHS bepaald. Als het conflict plaats vindt, associeert ons onbewuste in een fractie van een seconde een heel specifiek biologisch conflictthema met de situatie, bv. “territoriumverlies”, “nestzorg”, “verlating door de naasten”, “scheiding van een maatje”, “verlies van een lid van het kroost”, “aanval dooreen tegenstander”, “dreiging met hongerdood”, enz.

 

Als een vrouw bv. onverwacht te maken krijgt met een scheiding van haar partner, betekent dat niet noodzakelijk dat zij in biologische zin een “scheidingsconflict” krijgt. Het DHS kan ook worden ervaren als “verlatingsconflict” (dat de nieren aantast), of een “eigenwaardeconflict”(dat de botten aantast en mogelijkerwijs osteoporose veroorzaakt) of een “verliesconflict” (dat de eierstokken aantast). Ook kan, wat de ene persoon als “eigenwaardeconflict” ervaart, door een ander heel verschillend worden ervaren. Voor een derde persoon zou het gebeuren helemaal zonder betekenis kunnen zijn. Ons subjectieve gevoel achter het conflict, en onze individuele waarneming van het conflict bepalen welk deel van de hersenen de schok krijgt en welke fysieke symptomen zich later als gevolg daarvan zullen manifesteren. Eén DHS kan meer dan één hersengebied treffen en verschillende “ziekten” veroorzaken, zoals multiple kankers, die ten onrechte metastasen worden genoemd.

Bijvoorbeeld: Als een man onverwacht zijn zaak zou verliezen en de bank hem al zijn bezit zou afnemen, zou hij darmkanker kunnen krijgen t.g.v. een “onverteerbaar brokconflict” (“Ik kan dit niet verteren!”), of leverkanker t.g.v. een “verhongeringsconflict” (“Ik weet niet, hoe ik voor mezelf kan zorgen”) en botkanker t.g.v. een “eigenwaardeconflict” (een verlies van eigenwaarde). Bij oplossing van het conflict zullen alle drie de kankerprocessen tegelijk beginnen te genezen.

 

Het Derde Criterium

Elk SBS – Zinvol Biologisch Speciaal programma - loopt synchroon op het niveau van de psyche, de hersenen en het orgaan. Psyche, hersenen en het overeenkomstige orgaan zijn drie niveaus van één totaalorganisme dat altijd synchroon werkt.

 

BIOLOGISCHE HANDIGHEID

Onze biologische handigheid bepaalt, in welke van de beide hersenhelften het conflict zal inslaan en welke kant van het lichaam zal worden aangedaan. Onze biologische lateraliteit wordt bepaald op het moment van de eerste celdeling na de conceptie. Daarom is bij identieke tweelingen de één biologisch rechtshandig en de ander linkshandig. De verhouding van biologisch rechtshandigen en linkshandigen is ongeveer 60:40. De biologische handigheid kan gemakkelijk worden bepaald a.h.v. de klaptest. De hand die bovenop ligt, is de dominante hand en laat ons zien of iemand rechts- of linkshandig is.

De regel van handigheid: Een rechtshandige reageert op een moeder/kind conflict met de linkerkant van het lichaam en op een partnerconflict (iedereen, behalve moeder of kind) met de rechterkant.

 

Bij linkshandigen is het omgekeerd. Voorbeeld: Als een rechtshandige vrouw een“zorgconflict” t.a.v. van de gezondheid van haar kind krijgt, zal zij een borstklierkanker in haar linker borst krijgen. Omdat er een kruisverband bestaat tussen hersenen en orgaan, zal men de overeenkomstige HH opeen hersenscan op de rechter hersenhelft vinden, in het gedeelte van de hersenen dat het klierweefsel bestuurt van de linkerborst. Als de vrouw linkshandig zou zijn, zou zich het “zorg conflict” t.a.v. haar kind manifesteren als kanker in de rechterborst en de inslag zou op een hersen-CT te zien zijn in de linkerhersenhelft, in de kleine hersenen – (zie GNM diagram). Het bepalen van de biologische handigheid is uiterst belangrijk om het oorspronkelijke DHS te bepalen.

 

De Tweede Biologische Wet

Elk SBS - Zinvol Biologisch Speciaal programma is tweefasig, als het conflict tenminste wordt opgelost.

NORMOTONIE heeft betrekking op de toestand van ons normaal dag-en-nacht-ritme. Zoals in het diagram hierboven te zien is, wisselt “sympaticotonie” af met “vagotonie”. Deze uitdrukkingen betreffen ons autonome zenuwstelsel (AZS) dat vegetatieve functies bestuurt, zoals de hartslag en de spijsvertering. Gedurende de dag is het organisme in een normale sympaticotone stresstoestand (“vecht of vlucht”), tijdens de slaap is het in een normale vagotone rusttoestand (“rust en verteer”).

DE CONFLICTACTIEVE FASE (ca-fase; sympaticotonie)Bij een conflictschok (DHS) wordt het normale dag-en-nacht-ritme onmiddellijk onderbroken en gaat het hele organisme de conflict-actieve fase (ca-fase) in. Tegelijkertijd wordt het Zinvolle Biologische Speciaal programma (SBS) geactiveerd, dat het organisme in staat stelt, de alledaagse functies opzij te zetten om de persoon – op alle drie niveaus – tijdens die bepaalde crisis te helpen.

 

PSYCHISCH NIVEAU: Conflictactiviteit is te merken aan dwang-gedachten t.a.v. het conflict. Het autonome zenuwstelsel bevindt zich in blijvende sympaticotonie. Kenmerkende symptomen zijn slapeloosheid, geen trek, snelle hartslag, verhoogde bloeddruk, lage bloedsuiker en misselijkheid. De conflict-actieve fase wordt ook de KOUDE fase genoemd, omdat de bloedvaten tijdens stress vernauwd zijn, wat leidt tot koude handen en koude voeten, koude huid, koude rillingen, beven of koud zweet. Gezien vanuit een biologisch standpunt brengt de stresstoestand, vooral de extra waak-uren en het bezig-zijn met het conflict, de persoon in een gunstigere positie om een oplossing voor het conflict te vinden.

 

HERSENNIVEAU: De plaats waar het conflict inslaat in de hersenen wordt bepaald door de precieze aard van het conflict. De omvang van het HH staat altijd in verhouding met de duur en hevigheid van het conflict (conflictmassa). In de ca-fase verschijnt de HH op een hersenscan als scherpe concentrische ringen. De hersen-CT-scan toont een HH in de rechter helft van de motorische cortex, wat aangeeft dat het ermee verbonden motorische conflict (“niet in staat zijn te ontsnappen”) met verlamming van het linkerbeen nog steeds actief is. Bij een linkshandig persoon zou het motorische conflict worden geassocieerd met een partner gebonden conflict situatie. De biologische betekenis van de verlamming is een reflex van “veinzen dat men dood is”, omdat een roofdier in de natuur een prooi slechts dan aanvalt wanneer hij tracht te ontsnappen.

De ingebakken respons is: “Omdat ik niet kan ontkomen, doe ik alsof ik dood ben”, waardoor verlamming ontstaat totdat het gevaar over is. Wij mensen delen deze reactie met alle soorten dieren.

 

ORGAANNIVEAU: Als voor oplossing van het conflict meer weefsel nodig is, zal het bij het conflict betrokken orgaan of weefsel reageren met celvermeerdering. Bij voorbeeld: bij een “doodsangstconflict”, dat meestal door een diagnose- of prognoseschok wordt geactiveerd, slaat de schok in, in het hersengebied dat de longblaasjes aanstuurt, die de taak hebben, zuurstof te produceren. Omdat doodsangst in biologische termen gelijkstaat met niet kunnen ademen, beginnen de longcellen onmiddellijk te vermeerderen. De biologische zin van de knobbeltjes in de long (de longkanker) bestaat in het vergroten van de longcapaciteit, zodat de persoon beter in staat is om met de doodsangst om te gaan. Als er minder weefsel nodig is om bij conflictoplossing te helpen, reageert het orgaan of weefsel op het betrokken conflict met celafname.

Bij voorbeeld: als een vrouwtje in de natuur een seksueel conflict heeft van niet kunnenparen, gaat de weefsel laag, die de baarmoederhals (het deel naar de baarmoeder) bekleedt, zweren (ulcereren). De biologische betekenis van het weefselverlies is om de baarmoederhals te verwijden, zodat – wanneer paring plaatsvindt, meer sperma in de baarmoeder kan komen, wat de kans op conceptie vergroot. Voor vrouwen kan dit paringsconflict ontstaan bij seksuele afwijzing, seksuele frustratie, seksueel misbruik, enz.

Of het orgaan of weefsel op het ermee verbonden conflict nu reageert met celvermeerdering of weefselverlies, volgt een biologisch patroon dat overeenkomt met de evolutionaire ontwikkeling van het menselijke brein.

 

Het GNM-KOMPAS toont aan dat alle organen en weefsels, die door de OUDEHERSENEN (hersenstam en kleine hersenen) worden bestuurd, zoals de dikke darm, longen, lever, nieren of de borstklieren, in de conflict-actieve fase altijd celvermeerdering (tumorgroei) teweeg brengen. Alle organen en weefsels die door de GROTE HERSENEN (cerebrale medulla en hersenschors) worden bestuurd, zoals de botten, lymfknopen, baarmoederhals, eierstokken, teelballen of de opperhuid, brengen altijd weefselverlies/ celafname teweeg.

Als de conflict-actieve fase vordert, ontstaan meer symptomen aan de erbij betrokkenorganen. Hetzelfde geldt in omgekeerde zin wanneer de conflictactiviteit afneemt.

HANGEND CONFLICT

Bij een hangend conflict blijft iemand in de conflict-actieve fase, omdat het conflict niet kan worden opgelost of nog niet is opgelost. Iemand met een klein conflict en de ermee verbonden kanker kan oud worden, mits de tumor geen mechanische belemmering vormt, b.v. in de dikke darm. Als iemand langere tijd conflictactief is, kan de situatie dodelijk worden. Maar iemand in de conflict-actieve fase kan nooit aan de kanker zelf sterven, omdat tumoren, die in de eerste fase van een SBS groeien (long-, lever- of borstkliertumoren) in feite de orgaanfunctie in die periode verbeteren.

 

Patiënten die de conflict-actieve stressfase niet overleven, sterven vaak aan energieverlies, gebrek aan slaap en vooral door angst en totale uitputting. Met een negatieve prognose en toxische behandelingen, zoals “Chemo”, naast de emotionele, mentale en fysieke uitputting, hebben vele patiënten geen kans.

 

CL-CONFLICTOLYSE – De conflictoplossing is het keerpunt dat de tweede fase van het SBS inleidt. Net als de conflict-actieve fase verloopt de genezingsfase op alle drie niveausgelijktijdig.

 

DE GENEZINGSFASE (pcl-fase; pcl=postconflictolyse; vagotonie)

PSYCHISCH NIVEAU: De oplossing van het conflict wordt met grote opluchting ervaren. Het autonome zenuwstelsel schakelt meteen over naar blijvende vagotonie, met moeheid, terugkerende eetlust. Veel rust en een gezond dieet ondersteunen het organisme tijdens het genezings- en herstelproces. De genezingsfase wordt ook de WARME fasegenoemd, omdat de bloedvaten tijdens vagotonie verwijd zijn, waardoor men warme handen, warme huid en mogelijkerwijs koorts heeft. HERSENNIVEAU: gelijktijdig met genezing van de psyche en het erbij betrokken orgaan, gaan ook de hersencellen, waar ook letterlijk een ‘inslag’ is geweest, genezen.

Eerste deel van de genezingsfase (pcl-fase A) op hersenniveau: Bij de conflictoplossing worden water en sereus vocht naar het ermee verbonden hersengebied getrokken en veroorzaken een hersenoedeem, dat het hersenweefsel tijdens het herstelproces beschermt. De zwelling van het hersenoedeem veroorzaakt kenmerkende genezingssymptomen in de hersenen, zoals hoofdpijnen, duizeligheid of wazig zien. In het eerste deel van de genezingsfase verschijnt de HH op een hersenscan als donkere ringen (die het oedeem in de hersenen aanduiden).Voorbeeld: De hersen-CT-scan toont een HH in de pcl-fase A van een genezende longtumor, ter aanwijzing dat een ermee verbonden “doodsangst conflict” is opgelost. De meeste “doodsangst conflicten”, en dus longkankers, worden geactiveerd door diagnose- of prognoseshocks.

 

DE EPILEPTISCHE OF EPILEPTOÏDE CRISIS (EPI-CRISIS) begint op het hoogtepunt van de genezingsfase en ook op alle drie de niveaus. Bij het begin van de Epi crisis komt de persoon – in een oogwenk – terug naar een conflict actieve toestand. Op psychologisch en vegetatief niveau reactiveert dit typische sympaticotone symptomen, zoals nervositeit, koud zweet, rillingen en misselijkheid. Wat isde biologische zin van deze onvrijwillige terugval in het conflict? Op het hoogtepunt van degenezingsfase (het dieptepunt van vagotonie), is de oedemateuze zwelling van zowel hethelende orgaan als het betrokken hersengebied (hersenoedeem) het grootst.

Precies op dit punt geven de hersenen door sympaticotone stress een druk om de oedemen uit te persen.

Deze essentiële biologische tegensturing wordt gevolgd door de plas fase, waarin het lichaam alle overmatige vocht uitdrijft, dat in het eerste gedeelte van de genezingsfase(pcl-fase A) is vastgehouden.

De specifieke symptomen van de Epi crisis worden bepaald door de aard van het conflicten welk orgaan erbij is betrokken. Hartaanvallen, beroertes, astma-, migraine- of epileptische aanvallen zijn slechts een paar voorbeelden van zo’n genezingscrisis. Tweede deel van de genezingsfase (pcl-fase B) op hersenniveau: Nadat het hersenoedeem is uitgeperst, verzamelen zich op die locatie neuroglia (hersenbindweefsel) om het herstelproces op hersengebied af te ronden. Gliaweefsel speelt een belangrijke rol bij het proces van littekenvorming (scarificatie); het is dus altijd in de hersenen aanwezig. De hoeveelheid opgehoopt gliaweefsel hangt af van de omvang van het voorafgegane hersenoedeem (pcl-fase A). Deze natuurlijke verzameling neuroglia (“glioblastoma” –woordelijk: uitspruitende gliacellen) worden ten onrechte als “hersentumor” geïnterpreteerd. In het tweede gedeelte van de genezingsfase verschijnt de HH op een hersenscan als witte ringformatie. De hersen-CT-scan toont een HH in het besturingscentrum van de kransslagaders, boven het rechter oor, wat aangeeft dat het ermee verbonden “territoriumverliesconflict” is opgelost.

Tijdens de Epi crisis kreeg de patiënt de verwachte hartaanval (met angina pectoris in de ca-fase). Als de voorafgaande conflict-actieve fase meer dan 9 maanden had geduurd, zoude hartaanval dodelijk zijn geweest.

Als men op tijd kennis maakt met de GNM, kan een dergelijke ernstige situatie worden vermeden!

 

ORGAANNIVEAU (Genezingsfase)

Nadat het betrokken conflict is opgelost worden tumoren, die door de OUDE HERSENEN worden bestuurd en die zich tijdens de conflict-actieve fase ontwikkelden, maar nu niet langer nodig zijn (b.v. long-, dikke darm- en prostaattumoren) m.b.v. schimmels of tbc-bacillen afgebroken. Als deze  microben niet beschikbaar zijn, blijft de tumor op z’n plaats en kapselt in, zonder verdere celdeling.

Omgekeerd wordt weefselverlies tijdens de ca-fase, dat door de grote hersenen wordt bestuurd, nu weer aangevuld en met nieuwe cellen opgebouwd. Dit herstelproces heeft plaats in het eerste gedeelte van de genezingsfase (pcl-fase A). Tot die categorie behoren baarmoederhalskanker (celafname tijdens de ca-fase), eierstokkanker, teelbalkanker, intra-ductale borstkanker, bronchiaalkanker of lymfoom. In het tweede deel van de genezingsfase (pcl-fase B) vallen de tumoren langzaam uiteen. De reguliere geneeskunde interpreteert deze in werkelijkheid genezende tumoren ten onrechte als kwaadaardige kankergezwellen. De duur en ernst van de genezingssymptomen worden bepaald door de hevigheid en duur van de voorafgaande conflict-actieve fase.

 

Een terugval in het conflict, dat de genezingsfase continu onderbreekt, verlengt het genezingsproces. Chemobehandeling of bestraling onderbreekt de natuurlijke genezing van kankers op een brute wijze. Omdat ons organisme altijd is afgestemd om te genezen, zal het lichaam continu proberen, het herstelproces af te maken, zodra de behandeling over is. “Terugkeer van de kanker” wordt gewoonlijk gevolgd door nog agressievere behandelingsprotocollen! Omdat de “Reguliere Geneeskunde” de twee-fasigheid van elke “ziekte” niet erkent, zien artsen óf een gestreste patiënt met groeiende tumor (ca-fase) en zien over het hoofd dat er een genezingsfase aankomt, óf zij zien een patiënt met koorts, “infectie”, ontsteking, afscheiding, hoofdpijnen of andere pijn (pcl-fase) en beseffen niet dat deze in feitegenezingssymptomen zijn van een voorafgegane conflict-actieve fase.

 

Als men naar één van de twee fasen kijkt, worden symptomen, die tot de andere behoren als ziekte op zich gezien, b.v. osteoporose, dat voorkomt in de conflict-actieve fase van een “eigenwaarde conflict” en artritis, wat een symptoom is van de genezingsfase van hetzelfde soort of conflict. Deze onwetendheid is bijzonder tragisch als een patiënt de diagnose“kwaadaardige” kanker of zelfs “uitgezaaide kanker” krijgt terwijl de kanker al op natuurlijke manier aan het genezen is. Als medici de biologische psyche-brein-orgaan-verbinding zouden erkennen, zouden zij ook zien dat de twee fasen in feite twee onderdelen zijn van ÉÉN SBS, die men met een hersen scan kan controleren, waarop de HH in beide fasen op dezelfde plaats zou worden gevonden.

 

Hoe de HH er precies uitziet laat zien of de patiënt nog conflictactief is (HH met scherpe concentrische ringen of al in genezing en, verder, of hij in de pcl-fase A is (HH metoedemateuze ringen) of in pcl-fase B (HH met witte (glia) ophoping), wat aangeeft dat hetcruciale punt van de Epicrise al is gepasseerd (zie Artikel “Het Brein lezen”).Bij afsluiting van de genezingscrisis wordt op alle drie niveaus het normale dag-nacht-ritme(Normotonie) hersteld.Symptomen van de PCL-fase, zoals zwelling (oedeem), ontsteking, etter,afscheiding (eventueel vermengd met bloed), “infecties”, koorts en pijn zijneen aanwijzing dat een NATUURLIJK GENEZINGSPROCES plaatsvindt endat het erbij betrokken conflict is opgelost.13HANGENDE GENEZING – conflict terugval/ recidieven en “sporen”De uitdrukking “hangende genezing” slaat op een situatie waarin de genezingsfase nietkan worden afgesloten vanwege herhaalde terugval in het conflict.Als wij een conflictschok (DHS) krijgen, is ons denken in een staat van acuut gewaar-zijn.Superalert neemt ons onbewuste alle componenten waar, die met de specifiekeconflictsituatie samenhangen, b.v. de plaats, weersomstandigheden, betrokken mensen,klanken, geuren, enz. In de Germaanse Nieuwe Geneeskunde noemen we de indrukken,die een DHS met zich meesleept SPOREN.Als we in de genezingsfase zijn en op een van de sporen komen, óf via direct contact of viaassociatie, wordt het conflict meteen gereactiveerd en na zo te zeggen een snelle“recapitulatie” van het conflict volgen meteen de bij het conflict en het orgaan betrokkengenezingssymptomen, b.v. een huiduitslag na een “scheidingsconflict”-terugval ofverkoudheids-symptomen als men op het spoor van een “stinkconflict” komt, ofademhalingsmoeilijkheden of zelfs een astma-aanval in samenhang met een“territoriumangst” of diarree bij een terugval in een “onverteerbare brok-conflict”. De“allergische reactie” kan getriggerd worden door iets of iemand, die met hetoorspronkelijke DHS te maken heeft – een voedselsubstantie, bepaalde pollen, dierlijkhaar, een bepaald parfum, maar ook een persoon (zie Artikel Allergieën). In deconventionele geneeskunde (zowel de allopathische als de natuurgeneeskundige) gelooftmen dat de hoofdoorzaak van allergieën een “zwak” immuunsysteem is.De biologische zin van het spoor is dat het als waarschuwingssignaal werkt om hetzelfde“gevaar” (DHS) niet een tweede keer mee te hoeven maken. In het wild zijn dezealarmtekens essentieel om te overleven.Men moet altijd aan sporen denken als men te maken krijgt met zich herhalendetoestanden, zoals terugkerende verkoudheid, astma-aanvallen, migraines, huiduitslag,epileptische aanvallen, aambeien, blaasontstekingen, enz. Natuurlijk moet men ook elketerugkeer van een kanker op deze manier zien. Sporen spelen ook een rol bij“chronische” processen, zoals arteriosclerose, artritis, Parkinson of MS.In de GNM-therapie is reconstructie van het DHS, samen met al zijn begeleidende sporen,een belangrijke zaak om het genezingsproces te voltooien.14De Derde Biologische WetHet Ontogenetische Systeem van Kanker en kankerequivalenten“De embryologische wetenschap en onze kennis van de evolutie van demens, zijn de basis van de geneeskunde. Zij zijn de beide bronnen, dieons de aard van kanker en alle zogenaamde ziekten onthullen”.Ryke Geerd HamerDe Derde Biologische Wet verklaart de samenhang tussen de psyche, de hersenen en hetorgaan binnen de context van de embryonale (ontogenetische) en evolutionaire(fylogenetische) ontwikkeling van het menselijke organisme. Hij toont aan dat noch delocatie van de HH in de hersenen, noch de celvermeerdering (tumor), noch hetweefselverlies dat op een DHS volgt, toevallig zijn, maar dat zij deel uitmaken van eenzinvol biologisch systeem, dat elke soort in zich draagt.DE EMBRYONALE KIEMBLADEN:Wij weten uit de embryologie dat zich binnen de eerste 17 dagen van de embryonale fasedrie kiembladen ontwikkelen, waar alle organen en weefsels van afkomstig zijn.De drie embryonale kiembladen zijn het endoderm, mesoderm, en ectoderm.Endoderm (yellowsection)Mesoderm (orangesection)Ectoderm (redsection)Tijdens de embryonale ontwikkeling doorloopt de groeiende foetus in heel snel tempo alleevolutionaire fasen, van een eencellig organisme tot een volledig menselijk wezen (deontogenetische ontwikkeling herhaalt de fylogenetische ontwikkeling).Het diagram hierboven laat zien dat alle weefsels, die voortkomen uit hetzelfdekiemblad, worden bestuurd door hetzelfde deel van de hersenen.15De meeste van onze organen, vooral de dikke darm, komen voort uit slechts één van dedrie kiembladen. Andere, zoals het hart, de lever, pancreas of blaas, zijn samengesteld uitverschillende weefsels, die voortkomen uit verschillende kiembladen. Deze weefsels, diezich in de loop van de tijd om praktische redenen zijn samengegaan, worden als éénorgaan beschouwd, ook al hebben zij hun besturingscentrum vaak in ver uiteenlopendegebieden van de hersenen. Anderzijds zijn er organen, die in het lichaam ver uiteen liggen,zoals de endeldarm, het strottenhoofd en de coronaire aderen, maar die worden bestuurdvanuit gebieden, die in de hersenen dicht bij elkaar liggen.16HET ENDODERM (Binnenste kiemblad)Het endoderm is het kiemblad dat zich in de loop van de evolutie het eerst ontwikkelde. Daaromvormt dit kiemblad in de allereerste periode van de embryonale fase de “oudste” organen.Organen en weefsels die voortkomen uit het endoderm, zijn:• Mond en Keelholte (submucosa) • Leverparenchym• Hypofyse • Alvleesklier• Traanklieren • Dunne Darm• Vaatvlies van het Oog (Choroïd) en Iris • Dikke Darm• Middenoor • Endeldarm (submucosa)• Buizen van Eustachius • Blaas (submucosa)• Schildklier en Bijschildklieren • Prostaat• Longalveolen en Bekercellen • Baarmoeder en Eileiders• Slokdarm (lager derde gedeelte) • Nierverzamelbuisjes• Maag en Twaalfvingerige DarmAlle organen en weefsels, die voortkomen uit het endoderm, bestaan uit adenocellen,daarom worden kankers van deze organen “adenocarcinomen” genoemd.Organen en weefsels, die voortkomen uit het oudste kiemblad, worden bestuurd vanuit hetoudste deel van de hersenen, de HERSENSTAM en hebben dus betrekking op de oudstebiologische conflicten.BIOLOGISCHE CONFLICTEN: De biologische conflicten die met endodermale weefsels zijn verbonden,hebben betrekking op de ademhaling (longen), voedsel (organen van het voedingskanaal) envoortplanting (prostaat en baarmoeder).17De organen en weefsels van het voedingskanaal – vanaf de mond tot deendeldarm – zijn biologisch gezien verbonden met “BROKCONFLICTEN” (diezinspelen op de werkelijke voedselbrok). Het “een brok niet te pakken krijgen”heeft verband met mond en keelholte (incl. het verhemelte, de amandelen,speekselklieren, neuskeelholte en schildklier); het ”conflict van een brok nietkunnen doorslikken” heeft betrekking op de slokdarm (lager gedeelte);conflicten van “een brok niet kunnen opnemen of verteren” zijn verbonden metde pijsverteringsorganen, zoals de maag (behalve de kleine curvatuur), dedunne darm, dikke darm, endeldarm, lever en alvleesklier.Dieren maken deze “brokconflicten” letterlijk mee, bv. als zij geen voedsel kunnen vinden, of wanneer eenstuk voedsel of bot in de darm is blijven steken. Omdat wij mensen op een figuurlijke manier op de wereldkunnen reageren via taal en symbolen, kunnen wij dergelijke “brokconflicten” ook op een overdrachtelijkewijze beleven. Een figuurlijke brok kan een contract zijn of een persoon, die wij niet konden “krijgen”, eenbeledigende opmerking, die wij niet konden “verteren”, “brokken”, die wij willen bezitten, “brokken”, dieons werden weggenomen of “brokken”, die wij niet kwijtraken.De longen, preciezer gezegd de long-alveoli, die zuurstof aanmaken, zijnverbonden met een “doodsangstconflict”, die wordt geactiveerd door eenlevensbedreigende situatie.De bekercellen in de bronchiën hebben te maken met “angst om te stikken”.Het middenoor heeft betrekking op hoorconflicten (de “geluidsbrok”).Het conflict, “een geluidsbrok niet te pakken kunnen krijgen”, bv.Mamma’s stem niet kunnen horen, tast het rechter oor aan, terwijleen conflict van “een geluidsbrok niet kwijt kunnen”, bv. hard,ergerlijk lawaai, treft het linker oor. Een hevige conflictactiviteit wordtin de genezingsfase een middenoor-“ontsteking”.De nierverzamelbuisjes, de oudste weefsels van de nieren, hebben temaken met biologische conflicten, die teruggaan naar de tijd, waarin onzeverre voorouders nog in de oceaan leefden en waarin het op land wordengeworpen een levensbedreigende situatie zou zijn geweest. Wij mensenkunnen zo’n “vis-op-het-droge”-DHS ervaren als “verlatingsconflict” (zichgeïsoleerd, buitengesloten, achtergelaten voelen), als “vluchtelingsconflict”(moeten vluchten van thuis), als “existentieconflict” (ons leven of onzekostwinning is in gevaar) of als “conflict i.v.m. ziekenhuisopname”.18De baarmoeder en eierstokken zijn, net als de prostaat, verbonden met “voortplantingsconflicten” en“gemene conflicten met het andere geslacht”.Bij weefsels, die door de hersenstam worden bestuurd, is de handigheid niet van belang! Als eenrechtshandige vrouw dus bv. een “verlatingsconflict” krijgt, slaat het conflict willekeurig in, in het rechter oflinker nierbuisrelais (ongeacht de vraag of het conflict te maken had met een kind of partner).RELATIE TUSSEN HERSENEN-ORGAAN-KIEMBLAD:Alle organen en weefsels, die voortkomen uit het endoderm, producerenin de conflict-actieve fase celvermeerdering. Dus wordenmondkankers, net als slokdarm-, maag- en twaalfvingerigedarmkanker, lever-, pancreas-, dikke darm- en endeldarmkanker,blaas-, nier-, long-, baarmoeder of prostaatkanker alle bestuurdvanuit de hersenstam en veroorzaakt door hun overeenkomstigebiologische conflicten. Bij oplossing van het conflict stoppen dergelijketumoren onmiddellijk met hun groei.In de genezingsfase worden de extra cellen (de “tumor”), die tijdens de conflict-actieve fase eenbiologisch doel hadden m.b.v. gespecialiseerde microben (schimmels en mycobacteriën)afgebroken. Als de bij het weefsel horende microben niet beschikbaar zijn, misschien vanwege teveelgebruik van antibiotica, blijft de tumor op z’n plaats en kapselt in, zonder verdere celdeling.Het natuurlijke genezingsproces wordt gekenmerkt door zwelling (oedeem), ontsteking (tuberculair),afscheiding (mogelijkerwijs vermengd met bloed), nachtzweet, koorts en pijn. In deze fase komenaandoeningen voor als de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa, evenals schimmel-”infecties”, zoalscandidiasis. Deze toestand wordt slechts “chronisch” als het genezingsproces continu wordtonderbroken door een terugval in het conflict.19HET MESODERM (Middelste Kiemblad) wordt ingedeeld in een oudere en eenjongere groep.Het oude mesoderm wordt bestuurd vanuit de kleine hersenen (cerebellum),die deel uitmaken van de OUDE HERSENEN (hersenstam en cerebellum).Het nieuwe mesoderm wordt bestuurd vanuit het merg van de grote hersenen(cerebrale medulla), die onderdeel is van de GROTE HERSENEN (cerebrum).HET OUD MESODERMOrganen en weefsels, uitgaande van het oude mesoderm, zijn:• Coriumhuid (onderhuid)• Pleura (longwanden)• Peritoneum (wand van de buikholte en de buikorganen)• Pericard (huid, die het hart bedekt/ het hartzakje)• Borstklieren (melkklieren)Alle organen en weefsels, die afstammen van het oude mesoderm, bestaan uit adenocellen,daarom worden kankers van deze organen “adeno-carcinomen” genoemd.Organen en weefsel, die uitgaan van het oude mesoderm, worden bestuurd vanuit de KLEINEHERSENEN (onderdeel van de Oude Hersenen). De biologische conflicten hebben betrekkingop de functie van het betreffende orgaan.BIOLOGISCHE CONFLICTEN: De biologische conflicten verbonden met oude, mesodermale weefsels,hebben te maken met “aanvalsconflicten” (in eerste instantie de huid) en “nestzorgconflicten”(borstklieren)."Aanvalsconflicten" kan men letterlijk of figuurlijk beleven, bv. een “aanval tegen de huid” (coriumhuid)kan worden uitgelokt door een fysieke of verbale aanval of een aanval tegen onze integriteit, maar ook –zonder een emotioneel aspect – door een zonnesteek, wat het organisme kan associëren met een“aanval”. De corium- of onderhuid reageert ook op het biologische conflict van “zich bezoedeld voelen” –door het contact met iets smerigs, walgelijks of afstotends. In de genezingsfase zien wij hier bv.schimmel-“infecties” van de tenen (voetschimmel).20Een figuurlijke “aanval tegen de buik” (peritoneum) kan wordenveroorzaakt door een onverwachte aankondiging van eenoperatie in het buikgebied (dikke darm, eierstokken, baarmoeder,enz.)Een “aanval tegen de borstkas” (pleura) kan bv. worden uitgeloktdoor een borstamputatie; of een “aanval tegen het hart”(pericard) kan verbonden zijn met een hart ”aanval”.De borstklieren, die staan voor zorg en voeding, reageren opeen “nest-zorg-conflict”. Bij de ontwikkeling van de zoogdierenontwikkelden zich de borstklieren uit de coriumhuid, daarom ligthun besturingscentrum in hetzelfde hersengedeelte, namelijk inde kleine hersenen.Bij de door de kleine hersenen bestuurde organen en weefsels kruisen hersenen en orgaan. Men moethier rekening houden met de handigheid. Als bv. een rechtshandige vrouw een “nestzorgconflict” krijgti.v.m. haar kind, slaat het conflict in op de rechter helft van de kleine hersenen, waardoor zich in deconflict-actieve fase een borstklierkanker ontwikkelt in haar linker borst.VERBAND HERSENEN-ORGAAN-KIEMBLAD:Alle organen en weefsels, die voortkomen uit het oude mesoderm,produceren in de conflict-actieve fase celvermeerdering. Dusworden kankers van de corium huid (melanomen),borstklierkankers of peritoneale, pleurale en pericardialetumoren (zogenaamde mesothelioom), allen bestuurd vanuit dekleine hersenen en veroorzaakt door hun overeenkomstigebiologische conflicten. Bij oplossing van het conflict stopt detumorgroei onmiddellijk.In de genezingsfase worden de extra cellen (de “tumor”), die in de conflict-actieve fase eenbiologische zin had, afgebroken m.b.v. gespecialiseerde microben (schimmels en mycobacteriën).Het natuurlijke genezingsproces wordt altijd begeleid door zwelling (oedeem), ontsteking,(tuberculeuze) afscheiding (eventueel vermengd met bloed), ("infecties"), nachtzweet, koorts enpijn. Als de bij hetweefsel horende microben niet beschikbaar zijn, blijft de tumor op z’n plaats en kapselt in, zonderverdere celdeling.21HET NIEUWE MESODERMOrganen en weefsels, uitgaande van het nieuwe mesoderm, zijn:• Botten (incl. tandbeen)• Kraakbeen• Pezen en Gewrichtsbanden• Bindweefsel• Vetweefsel• Lymfsysteem (lymfvaten en lymfknopen)• Bloedvaten (behalve de kransslagaderen)• Spieren (gestreepte spieren)Myocard (80% van de gestreeptehartspieren)• Nier (parenchym)• Bijnieren• Milt• Eierstokken• TeelballenAlle organen en weefsels, die voortkomen uit het nieuwe mesoderm, worden bestuurd vanuit hetMERG VAN DE GROTE HERSENEN (de cerebrale medulla), het binnenste deel van de grotehersenen.OPMERKING: Het spierweefsel wordt bestuurd vanuit het merg van de grote hersenen, terwijl despierbeweging uitgaat van de motorische cortex. De gladde spieren van het myocard (20%),evenals die van de dikke darm en de baarmoeder, worden aangestuurd vanuit demiddenhersenen, die deel uitmaken van de hersenstam.BIOLOGISCHE CONFLICTEN: De biologische conflicten verbonden met weefsels van hetnieuwe mesoderm hebben overwegend te maken met “eigenwaardeconflicten”.Een “inbreuk op het gevoel van eigenwaarde-conflict” heeft te maken met een verlies vanzelfachting of eigenwaarde.22De vraag of het eigenwaarde-conflict de botten, spieren,het kraakbeen, de pezen, banden, bind- of vetweefsel,bloedvaten of lymfknopen treft, wordt bepaald door dehevigheid van het conflict (een ernstig conflict treftbotten of gewrichten; een minder hevig conflict tast delymfknoop/ lymfeknopen aan of de spieren; een lichtconflict de pezen).De exacte plek waar de symptomen (artritis, spieratrofieof peesontsteking) zich zullen voordoen, wordt bepaalddoor de precieze aard van het eigenwaarde-conflict.Een “vaardigheidsconflict”, dat men bv. kreeg omdat meneen manuele taak niet kon uitvoeren, zoals typen of fijne handenarbeid, treft de hand en vingers; een“intellectueel eigenwaarde-conflict” dat bv. werd uitgelokt doordat men is gezakt voor een examen of dooriemand is gekleineerd, treft de nek.De eierstokken en zaadballen hebbenbiologisch te maken met een “zwaarverliesconflict” – het onverwachte verliesvan een geliefde, incl. een huisdier.Angst voor zo’n verlies kan al eenconflictinslag uitlokken.Het nierparenchym is verbonden met een “water- of vloeistofconflict” (bv. eenervaring, waarbij men bijna verdronk); de bijnierschors is verbonden met eenconflict van “in de verkeerde richting te zijn gegaan”, d.h. een verkeerd besluit tehebben genomen.De milt heeft te maken met een “bloed- of letselconflict” (een zware bloeding of, in overdrachtelijke zin, deonverwachte uitkomst van een bloedtest).Het myocard (de hartspier) heeft te maken met een “conflict van totaal overweldigd zijn”, “te veel hooi opje vork te hebben genomen”.Bij organen en weefsels, die door de medulla worden aangestuurd, bestaat een kruising tussen hersenenen orgaan. Men moet rekening houden met de handigheid. Als een rechtshandige vrouw bv. een“verliesconflict” lijdt t.a.v. haar partner, slaat het conflict in op de linkerhelft van het merg van de kleinehersenen, wat in de conflict-actieve fase een eierstoknecrose veroorzaakt aan de rechter eierstok. Als zijlinkshandig zou zijn, was het omgekeerd.VERBAND HERSENEN-ORGAAN-KIEMBLAD:23In de grote hersenen krijgen we een nieuwe situatie.Alle organen en weefsels, die uitgaan van het nieuwe mesoderm,veroorzaken in de conflict-actieve fase weefselverlies, zoals we bv. zienbij osteoporose, botkanker, spieratrofie of necrose van milt,eierstokken, teelballen of het nier-parenchym, die worden veroorzaaktdoor hun overeenkomstige biologische conflicten. Bij oplossing van hetconflict stopt het proces van weefselafbraak onmiddellijk.In de genezingsfase wordt het weefselverlies door celvermeerdering weer opgevuld, idealiter methulp van weefsel gerelateerde bacteriën.Het natuurlijke genezingsproces wordt gekenmerkt door zwelling (oedeem), ontsteking, koorts,"infectie" en pijn. Als de noodzakelijke microben niet beschikbaar zijn, vindt er toch genezing plaats, maarniet op een biologisch optimale manier.Kankers, zoals lymfoom (Morbus Hodgkin), bijnierkanker, Wilm's-Tumor, osteo sarcoom, eierstok- enteelbalkanker of leukemie, zijn allen genezend van aard en een aanwijzing dat het betrokken conflict isopgelost. Daar horen ook aandoeningen bij als spataderen, artritis of vergroting van de milt. Elkegenezingstoestand wordt “chronisch” als het genezingsproces herhaaldelijk wordt onderbroken door eenterugval in het conflict.AANTEKENING: De biologische zin van ALLE SBSen die door het merg van de grote hersenenworden aangestuurd, wordt duidelijk aan het einde van de genezingsfase. Na voltooiing van deherstelfase zijn de weefsels (botten of spieren) en organen (eierstokken, teelballen, enz.) veel sterker dandaarvoor en dus beter voorbereid op nog een DHS van dezelfde aard.24HET ECTODERM (Buitenste Kiemblad)Organen en weefsels voortkomend uit het ectoderm zijn:• Mond (buitenste slijmvlies)• Keelholte en keel (buitenste slijmvlies)• Speekselklierkanalen en oorspeekselklierkanalen• Traanklierkanalen• Ooglid• Oogbindweefsel• Ooglens• Hoornvlies• Netvlies• Glaslichaam van het Oog• Buitenkant oor en externe gehoorgang• Binnenoor• Neusslijmvlies• Neusbijholten• Tand email en tandvlies• Schildklierkanalen• Keelholtekanaal• Luchtpijp• Strottenhoofd en stembanden• Bronchiale Buizen• Melkgangen• Slokdarm (het bovenste 2/3 deel)• Maag (kleine kromming) – pylorus - twaalfvingerige darm• Galgangen en galblaas• Pancreasgangen• Eilandjes van Langerhans van de alvleesklier• Endeldarm (buitenste slijmvliezen) en para-anale klieren• Nierbekken – ureter – urethra – blaas (buitenste slijmvlies)• Baarmoederhals en vagina• Glans van penis en clitoris• Huid (Opperhuid)• Botvlies• Kransslagaders• Kransaderen• Aorta en aortaboog - halsslagader – arteria subclavia25Alle organen en weefsels afkomstig van hetectoderm bestaan uitplaveiselepitheelcellen. Daarom wordenkankers van deze organen“plaveiselepitheelcarcinomen” genoemd.Alle organen en weefsels afkomstig van hetectoderm (het jongste kiemblad), wordenaangestuurd door het jongste deel van dehersenen, de CEREBRALE CORTEX (schorsvan de grote hersenen) en hebben daarombetrekking op meer geavanceerde biologischeconflicten.BIOLOGISCHE CONFLICTEN: In overeenstemming met de evolutionaire ontwikkeling van het menselijkeorganisme, hebben de met ectodermale weefsels verbonden biologische conflicten een meer geavanceerdkarakter.Weefsels, die worden aangestuurd door de Cerebrale cortex hebben te maken met“Seksuele conflicten” (seksuele afwijzing of –frustratie), “Identiteitsconflicten” (niet weten waar men bijhoort) of“Territoriumconflicten", bv.a) territorium-angstconflicten (angst of paniek binnen het territorium), die zijn verbonden metstrottenhoofd en bronchiën,b) territorium-verliesconflicten (angst om het gebied te verliezen of het feitelijke verlies ervan),verbonden met de krans(slag)aderen;c) territoriumwoede-conflicten, verbonden met de wand van maag, gal- en alvleeskliergangen;territoriummarkering-conflicten, verbonden met de blaas, ureter en urethra.”Scheidingsconflicten” hebben te maken met opperhuid en de bekleding van de melkgangen.De Zinvolle Biologische Speciaalprogramma’s (SBS) van al deze conflicten worden uitsluitend bestuurdvanuit specifieke hersengebieden in de SENSORISCHE CORTEX (zie onderstaand diagram).26De POSTSENSORISCHE CORTEX stuurt het periost aan (de huid,die de botten bekleedt), dat te maken heeft met“scheidingsconflicten” die als bijzonder ernstig of “wreed” wordenervaren.De MOTORISCHE CORTEX, die de spierbewegingen aanstuurt, ismet biologische reacties op “motorische conflicten”geprogrammeerd, zoals “niet kunnen bewegen”, “niet kunnenontsnappen” of “het gevoel hebben, vast te zitten”, “lamgeslagenvoelen”.De FRONTALE KWAB heeft te maken met “frontaalangst-conflicten” (de angst om in een gevaarlijkesituatie terecht te komen) of “conflict zich machteloos te voelen”, die zijn verbonden met de bekledingvan de schildkliergangen en slokdarm.De VISUELE CORTEX heeft te maken met “gevaren, die van achteren dreigen” en zijn verbonden methet netvlies en het glaslichaam van de ogen.Andere conflicten, die met de hersenschors te maken hebben, zijn “stinkconflicten” (neusslijmvlies),“bijtconflicten” (tand email), “orale conflicten" (mond, incl. het tandvlees), “hoor-conflicten” (binnenoor)en “walging- en verzet-conflicten” of “angst en weerstand-conflicten” (eilandcellen van de pancreas).Bij organen, die worden aangestuurd door de motorische cortex, (post)sensorische cortex en visuelecortex, moet men rekening houden met de handigheid. Als een linkshandige man bv. Een“scheidingsconflict” krijgt i.v.m. zijn moeder, slaat het conflict in op de linkerhelft van de sensorische cortexen veroorzaakt in de genezingsfase een huiduitslag aan de rechterkant van het lichaam.Bij de TEMPORALE KWAB (zie diagram) moet men, behalve dehandigheid en het geslacht (mannelijk of vrouwelijk), ook rekening houdenmet de hormoonstatus, vooral de oestrogeen- en testosteronstatus. Dehormonale status bepaalt, of het conflict wordt beleefd op een mannelijke ofvrouwelijke manier, wat dan weer bepaalt, of het conflict inslaat in de rechterof linker hersenhelft van de slaapkwab. De rechterkant van de slaapkwab isde “testosteron- of mannelijke kant”, de linkerkant de “oestrogeen- ofvrouwelijke kant”. Als de hormoonstatus verandert, zoals na de menopauze,of als het oestrogeen- of testosteronpeil door medicijnen(anticonceptiemiddelen, medicijnen die het oestrogeen- of testosteronpeilverlagen of door Chemo) daalt, verandert ook de biologische identiteit. Duskan een vrouw na de menopauze “mannelijke conflicten” krijgen, die inslaanin de rechter, “mannelijke” hersenhelft en andere fysieke symptomenopleveren dan vóór de menopauze.27VERBAND TUSSEN HERSENEN-ORGAAN-KIEMBLADAlle organen en weefsels afkomstig uit het ectoderm, veroorzaken in deconflict-actieve fase weefselverlies (ulceraties). Bij een conflictoplossingstopt het ulceratie proces onmiddellijk.In de genezingsfase wordt het weefselverlies, dat in de conflictactievefase een biologische zin had, weer opgevuld en aangevuld viacelvermeerdering (of virussen meewerken aan het weefselherstel is zeerde vraag).Het natuurlijke genezingsproces gaat altijd gepaard met zwelling (oedeem), ontsteking, koorts en pijn.Bacteriën (indien beschikbaar) helpen bij de vorming van littekenweefsel en produceren daarbijsymptomen, zoals een “bacteriële infectie”, bv. een blaasontsteking.Kankers, zoals intra-ductale borstkanker, bronchiaalcarcinoom, strottenhoofdkanker, Non-Hodgkinlymfoom of baarmoederhalskanker zijn alle genezend/ curatief van aard en een aanwijzing, dat het erbijbetrokken conflict is opgelost. Dat geldt ook voor huiduitslag, hemorroïden, verkoudheid, bronchitis,keelontsteking, geelzucht, hepatitis, staar of struma.FUNCTIEVERLIESIn plaats van weefselafname/ ulceratien, zorgen bepaalde organen, die door de schors van de grotehersenen worden aangestuurd, zoals de gestreepte spieren, het periost (bekleding van de botten), hetbinnenoor, het netvlies van de ogen en de eilandcellen van de alvleesklier, in de conflict-actieve fasevoor functieverlies, zoals we bv. zien bij hypoglykemie, diabetes, slechter zien of horen of sensorischeofmotorische verlammingen. In de genezingsfase krijgt het orgaan zijn normale functie terug, als degenezing tenminste niet wordt onderbroken door recidieven/ een terugval in het conflict.De Wetenschappelijke Tabel van de Germaanse Nieuwe Geneeskunde toont in éénoogopslag… Het verband tussen psyche - brein - orgaan, gebaseerd op de Vijf Biologische Wettenen houdt rekening met de drie embryonale kiembladen (endoderm, mesoderm,ectoderm) Het type biologisch conflict (DHS), dat verbonden is met een bepaald symptoom,zoals een bepaalde kanker De locatie van de overeenkomstige HH (Hamerse Haard) in het brein Symptomen, die conflict-activiteit aangeven – ca-fase Symptomen, die genezing aangeven – pcl-fase De biologische zin van elk SBS (Significant Biological Special Program of ZinvolBiologisch Speciaal programma)28De Vierde Biologische WetDe Vierde Biologische Wet verklaart de bijzondere en belangrijke rol van demicroben en hun verhouding met de drie embryonale kiembladen in degenezingsfase van elk willekeurig Zinvol Biologisch Speciaal programma (SBS).In de eerste 2,5 miljard jaar, waren microben de enige organismen op aarde. Uiteindelijk bevolktenmicroben geleidelijk het zich ontwikkelende menselijke organisme. De biologische functie van demicroben was om de organen en weefsel te ondersteunen en gezond te houden. Door de jarenheen zijn microben, zoals bacteriën en schimmels, onmisbaar geworden om te kunnen overleven.Microben zijn alleen in de genezingsfase actief!In “normotonie” (vóór een SBS), en in de conflictactievefase, zijn microben latent aanwezig ensluimeren. Maar op het ogenblik waarop hetconflict wordt opgelost, ontvangen de microben,die het bij het conflict betrokken orgaan bevolken,een impuls van de hersenen om te helpen bij hetgenezingsproces, dat in werking is gezet.Microben zijn endemisch (inheems = ze bevinden zich altijd in het lichaam); zij levenin symbiose met alle organismen van het ecologische milieu, waarin zij zich inmiljoenen jaren hebben ontwikkeld. Contact met microben, die voor het menselijkeorganisme vreemd zijn, bv. via buitenlandse reizen, veroorzaakt niet per se een“ziekte”. Maar als, zeggen we maar, een Europeaan toevallig een conflict oplost in detropen en in aanraking komt met plaatselijke microben, zal het bij het conflictbetrokken orgaan in de genezingsfase die bacteriën of schimmels gebruiken. Omdathet lichaam niet aan deze exotische helpers is gewend, kan het genezingsprocesnogal ernstig verlopen.Microben overschrijden de weefseldrempels niet!29Het diagram toont de indeling van de microben t.a.v. de drieembryonale kiembladen en de hersengebieden, van waaruit demicroben-activiteit wordt gestuurd en gecoördineerd.Mycobacteriën en schimmels werken uitsluitend in weefsels,afkomstig van het endoderm en het oude mesoderm; bacteriën,die geen mycobacteriën zijn, werken mee bij de genezing vanweefsels, afkomstig van zowel het oude als het nieuwemesoderm.Dit biologische systeem is bij alle soorten een aangeborensysteem. De wijze, waarop microben bij het genezingsproceshelpen, stemt volledig overeen met deevolutionaire logica.SCHIMMELS en MYCOBACTERIËN (tbc-bacteriën) zijn de oudste microben. Zij werken uitsluitendin organen en weefsels, die worden aangestuurd door de OUDE HERSENEN (hersenstam en kleinehersenen), die van endodermale of oud-mesodermale oorsprong zijn. In de genezingsfase brekenschimmels, zoals candida albicans of mycobacteriën, zoals tuberkelbacillen (tbc), de cellenaf, die in de conflict-actieve fase een biologisch doel dienden. Als natuurlijke “microchirurgen”verwijderen schimmels en mycobacteriën bv. darmtumoren, long-, nier-, lever-, prostaat-,borstkliertumoren of melanomen, die niet langer nodig zijn. Wat mycobacteriën zo bijzonder maaktis, dat zij zich op het moment van het DHS onmiddellijk gaan vermeerderen. Zij vermeerderen zichmet een snelheid, die gelijk loopt met de groeiende tumor, zodat op het moment vanconflictoplossing precies het juiste aantal tuberkelbacillen beschikbaar is om de kanker af te brekenen te verwijderen.Symptomen: Bij het afbraakproces worden de restanten van het genezingsproces verwijderd via destoelgang (darm-SBS), de urine (nier-SBS, prostaat-SBS) of de longen (long-SBS), wat in hetbijzonder gepaard gaat met nachtzweet, afvloeien van pus, vocht (vaak gepaard gaand metbloed), zwelling, koorts, ontstekingen en pijn. Dit natuurlijke microbiële proces wordt ten onrechteeen “infectie” genoemd. Als de noodzakelijke microben zijn geëlimineerd, bv. door overmatiggebruik van antibiotica of “Chemo”, kapselt de tumor in en blijft op z’n plaats, zonder verdere celdeling.

 

SCHIMMELS en BACTERIËN, die geen mycobacteriën zijn, werken in organen en weefselsafkomstig van het oude mesoderm – bestuurd vanuit de KLEINE HERSENEN; bacteriën, die geenmycobacteriën zijn, helpen ook bij de heropbouw van organen en weefsels, afkomstig van hetnieuwe mesoderm dat wordt bestuurd vanuit de CEREBRALE MEDULLA.In de genezingsfase verwijderen deze bacteriën (aangestuurd door de kleine hersenen) cellenof tumoren, die niet langer nodig zijn, of helpen (aangestuurd door de cerebrale medulla) hetweefselverlies weer aanvullen, dat in de conflict-actieve fase is ontstaan. Stafylokokken ofstreptokokken helpen bv. bij de wederopbouw van botweefsel en vullen het weefselverlies (denecrose) weer aan in eierstok- of teelbalweefsel.Opmerking: Bacteriën hebben ook een aandeel in de littekenvorming (genezingsfase B) vanorganen die door de cerebrale cortex wordt bestuurd (inclusief bindweefsel, dat vanuit de cerebralemedulla wordt aangestuurd). Als deze bacteriën er niet zijn, vindt toch genezing plaats, echter nietbiologisch optimaal.Symptomen: Afscheiding, zwelling, ontsteking, koorts en pijn. Deze natuurlijke microbiëlewederopbouw en dit genezingsproces worden ten onrechte “infectie” genoemd.Wat “virussen” aangaat, spreekt men in de GNM liever van “hypothetische virussen”, omdat hetbestaan van virussen de laatste tijd wordt betwijfeld. Het ontbreken van wetenschappelijk bewijsvoor de bewering, dat bepaalde virussen specifieke “infecties” veroorzaken, stemt overeen met dr.Hamer’s eerdere bevindingen, dat bv. de wederopbouw van ectodermaal, door de cerebrale cortexaangestuurd weefsel van de opperhuid, baarmoederhals, wand van de galgangen, de lever, maag,het slijmvlies van de bronchiën of de neus toch plaatsvindt, ook zonder aanwezigheid van virussen.Dat wil zeggen dat de huid geneest zonder herpes-“virus”, de lever zonder hepatitis-“virus”, hetneusslijmvlies zonder “griepvirus”, enz.Symptomen: Het herstelproces gaat altijd gepaard met zwelling, ontsteking, koorts en pijn. Ditnatuurlijke biologische proces wordt dit ten onrechte “infectie” genoemd.Als virussen werkelijk zouden bestaan, zouden zij – in overeenstemming met de evolutionairelogica – helpen bij de wederopbouw van ectodermale weefsels! Vanwege de heilzame rol vanmicroben, zouden virussen niet de oorzaak zijn van “ziekten”, maar in plaats daarvan een vitale rolspelen in het genezingsproces van weefsels, die door de cerebrale cortex worden bestuurd!Redenerend vanuit de 4e Biologische Wet, kunnen microben niet langer worden beschouwd alsoorzaak van “infectieziekten”. Vanuit het begrip dat microben geen ziektes veroorzaken maareen zeer belangrijke rol spelen in de genezingsfase, wordt het concept van een immuunsysteemals een verdedigingssysteem tegen ziekmakende microben betekenisloos.

 

De Vijfde Biologische Wet

De KwintessensElke ziekte maakt deel uit van een Zinvol Biologisch Speciaal programma, dat isgeschapen om een organisme (zowel mensen als dieren) te helpen, eenbiologisch conflict op te lossen.Dr. Hamer: “Alle zogenaamde ziekten hebben een speciale biologischebetekenis. Terwijl wij Moeder Natuur als feilbaar beschouwden en zovermetel waren, te geloven dat Zij continu fouten maakte en storingenveroorzaakte (kwaadaardige, zinloze, degeneratieve kankergroei, enz.),kunnen we nu zien – terwijl de schillen van onze ogen vallen – dat onzeonwetenheid en trots de enige dwaasheid in onze kosmos waren enzijn. In onze verblinding brachten wijzelf deze zinloze, zielloze, wredegeneeskunde over ons. Vol verwondering kunnen we nu voor het eerst begrijpen datde Natuur ordelijk is (dat wisten we al) en dat elke gebeurtenis in de Natuur zinvol is, zelfs als men het hele kader beschouwt, en dat de voorvallen, die wij ziekten noemen, geen zinloze verstoringen zijn, die door eerzuchtige tovenaars moeten wordenhersteld.

 

In de Natuur is niets zinloos, kwaadaardig of ziek.

 

”Geschreven door Caroline Markolin, Ph.D.

Fragment uit:www.LearningGnm.com

Disclaimer: Informatie in dit document vervangt geen professioneel medisch advies