'Het is een oude truc: jaag de bevolking angst aan en schilder de minderheid die niet bang wordt af als een gevaar voor de samenleving.'

                                                                                                            Karel Beckman

                                                                                                                             www.staopvoorvrijheid.nl

 

Of noem ze complot denkers! 

 

COVID-19 - Een syndroom van ziekteverschijnselen de geweten worden aan een virus, CORONA genaamd. 

 

Weken deed ik mijn best om mijn leven normaal te lijden. Geen lock-down voor mij, maar tegelijk was ik diep verontwaardigd en verbijsterd, alsof een nachtmerrie realiteit was geworden. Ik zag de hysterie, de angst, voelde het verdriet van ontredderde mensen. Dit alles was een gevolg van de meest idiote berichtgeving op de nieuwsmedia! Ik nam waar hoe bedrijven omvielen, hoe het sociaal - cultureel leven tot een stilstand kwam, hoe ouderen in doodsangst zaten om vervolgens geïsoleerd en in eenzaamheid te moeten sterven. Ik keek met verbazing hoe kinderen weken lang gedwongen binnen moesten blijven en hoe ouders zelfs vochten voor de ander halve meter afstand regel! 

 

Ongeloof en verafschuwing. Kon niemand zien hoe wij misleid werden? Het ging vanaf de start HELEMAAL NIET om een virus. Onze rechten werden geschonden, onze vrijheid werd ontnomen door een  geniepige truc. Een staatsgreep? WWIII?

 

Wat betreft de 'besmettelijkheidstheorie' had ik  wel een voorsprong want de hele 'Ziektekiemen Theorie' had ik jaren geleden bestudeerd en verworpen. En al meer dan 35 jaar geleden had ik de onzin en het gevaar van vaccinaties al onderzocht dankzij een wijze mentor, klassiek homeopaat uit den Haag. Hem ben ik nog altijd dankbaar.  Zijn uitspraak, daterend uit begin van de '80 'er jaren is nog nooit zo waar gebleken:

ANGST IS BESMETTELIJK. NIET ZIEKTE!

 

Dankzij de kennis van de Germaanse Geneeskunde en het geniale werk van Dr. Ryke Geerd Hamer is het hele begrip ziekte in een nieuw daglicht komen te staan.

 

                                       

Deze woorden van Jon Rappoport, onderzoeksjournalist, website,

www.nomorefakenews.com  omschrijft het op deze wijze:

 

"Dieper en dieper gaat de cover story. EN ONGEACHT WELKE POSITIE MENSEN IN HET DEBAT INNEMEN, ZIJ STEUNEN HET VIRUS ALS OORZAAK. Dat is hoe goede cover stories werken: je krijgt mensen zover dat ze het oneens zijn over details, terwijl ze de onderliggende centrale leugen, de centrale onbewezen bewering, automatisch voor zoete koek slikken. De Grote Leugen passeert.' 

                                                                                vertaling Transitieweb.nl

 

"A hundred years of Rockefeller-medicine propaganda has entrained gullible populations to "fear the germ," forget the inherent strength and resilience of their own immune systems, and forget what health is."

 

 en vertaald: 

Honderd jaar van Rockefeller -medicijnen propaganda heeft goedgelovige bevolkingen meegesleept om 'bang te zijn voor ziektekiemen," de inherente kracht en weerbaarheid van hun eigen immune systeem te vergeten, alsook wat gezondheid is."   J. Rappoport

 

Door het werk van Dr. Hamer, bevestigd door wetenschappers als Dr. Stefan Lanka en Dr. Andrew Kaufman, worden meer mensen nu wakker aan het feit dat wij niet zo zwak en kwetsbaar zijn zoals wij aangenomen hebben.

 

Als er geen ziektekiemen bestaan dan is er ook geen noodzaak voor een 'immuunsysteem'. In werkelijkheid, volgens Dr. Hamer, is het zogenaamde immuunsysteem een ondersteunend systeem.

Er is nimmer noodzaak geweest tot oorlogsvoering in het lichaam of daarbuiten. 

 

De waarheid komt eindelijk, heel geleidelijk aan het licht. Zoals zanger Leonard Cohen geschreven heeft, 'There is a crack in everything. That's how the light comes in.'  Mensen, met elkaar maken wij die 'crack', die 'barst' tot een heuze scheur! 

 

 

                                                                                                                                                  Leornard Cohen

MAAR HOE NU VERDER?

De woorden van Fred Teunissen van transitieweb.nl resoneerde bij mij;

'Als de regering de Grondwet buiten werking stelt en overgaat tot staatsterreur, moeten we dan tot iedere prijs vreedzaam blijven en ons als makke schapen naar de vaccinatiebank laten drijven? Of is er een ethisch verantwoord en strijdbaar alternatief?'

 

Een interessante discussie. 

 

Het is al een enorme voorrecht om de kennis van de Germaanse Geneeskunde te mogen doorgeven. Het werk van Dr. Hamer is zo begrijpelijk, zo logisch. 

 

In deze sub-pagina's verzamel ik links en geschreven stukken van verschillende websites. Want, de media liegt er niet om. Het gevaar is zelfs nu groter dan ooit! Wij staan aan de rand van een afgrond. Of aan de dageraad van een nieuwe wereld. Aan ons nu de keuze.